Spotkanie ABC komiksu

18 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy. Dzięki uprzejmości Dyrektora Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach wzięliśmy udział w szkoleniu on-line pt. ABC komiksu. Wykład poprowadził literaturoznawca dr Michał Traczyk, Kierownik Pracowni Komiksu, z którym spotkaliśmy się zdalnie w Czytelni Komiksów i Gazet NOVA Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Uwaga! Konkurs Wirtualna lekcja

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika. Zachęcamy do udziału!

Plik do pobrania