Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w 2022 roku

 1. Biblioteka w szkole
 2. Bliżej Przedszkola
 3. Edukacja
 4. Edukacja wczesnoszkolna
 5. Głos Pedagogiczny
 6. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 7. Kwartalnik Pedagogiczny
 8. Niebieska Linia
 9. Polityka Społeczna
 10. Poradnik Bibliotekarza
 11. Polonistyka
 12. Praca Socjalna
 13. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 14. Psychologia w Praktyce
 15. Szkoła Specjalna
 16. Świetlica w Szkole
 17. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
 18. Wychowanie w Przedszkolu
 19. Wychowawca
 20. Życie Szkoły