Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w 2024 roku

  1. Biblioteka w szkole
  2. Bliżej Przedszkola
  3. Dzieci. Magazyn Rodziców - NOWOŚĆ!
  4. Edukacja
  5. Edukacja wczesnoszkolna
  6. Głos Pedagogiczny
  7. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
  8. Kwartalnik Pedagogiczny
  9. Niebieska Linia
  10. Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej -NOWOŚĆ!
  11. Poradnik Bibliotekarza
  12. Polonistyka
  13. Praca Socjalna
  14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  15. Psychologia w Praktyce
  16. Remedium
  17. Szkoła Specjalna
  18. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
  19. Wychowanie w Przedszkolu
  20. Życie Szkoły