Sieci współpracy

Sieć współpracy i doskonalenia skupiają nauczycieli oraz osoby związane z szeroko rozumianą oświatą z różnych instytucji z naszego terenu. Głównym celem pracy w sieci jest wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty.

Nasza Biblioteka prowadzi sieci wspierające: szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz biblioteki szkolne, w zakresie organizacji i zarządzania.

 

Tagi

#sieć współpracy #sieć nauczycieli #nauczyciele bibliotekarze