Konkursy: Wielkopolska Biblioteka Roku, Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursach o tytuł: "Wielkopolska Biblioteka Roku" oraz "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku".

Celem konkursów jest docenienie wielkopolskich bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz uhonorowanie wielkopolskich nauczycieli bibliotekarzy posiadających szczególne osiągnięcia oraz czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub biblioteki.
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 27 listopada 2023 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 listopada br.

Tydzień Edukacji Globalnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie odbędzie się 8 Listopada 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Biblioteki (Oborniki, ul. Mickiewicza 4).

W programie:

  1. O związkach między zmianami klimatu a pokojem na świecie - Jarosław Bartor (Nadleśnictwo Oborniki)
  2. Propozycje działań na nadchodzący Tydzień Edukacji Globalnej - Agnieszka Muszak (PBP Oborniki)
  3. Prezentacja nowości padagogicznych - Natalia Stuper (PBP Oborniki)

Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej została powołana uchwałą sejmową 14 X 1773 roku. Komisja była ciałem kolegialnym. Składała się z ośmiu (a potem dwunastu) osób wybieranych na 6-letnie kadencje. Wszyscy jej członkowie pracowali bezpłatnie. Pierwszymi komisarzami zostali wpływowi magnaci, odgrywający wybitną rolę w życiu politycznym, wykształceni i zorientowani w najnowszych prądach umysłowych i kulturalnych. Pierwsze trzy lata przeznaczono na rozpoznanie ogólnej sytuacji panującej w polskim szkolnictwie. Opracowano przepisy dla szkół parafialnych, wojewódzkich oraz pensji żeńskich.

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, również Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (ang. International Day of the Girl Child) – coroczne święto obchodzone 11 października, ustanowione w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja A/RES/66/170 z 19 grudnia 2011). To święto ma na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org