Dzień Bezpiecznego Internetu 06.02.2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory).

Abolicja w Bibliotece (od 19 grudnia 2023 do 5 stycznia 2024 roku)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku mamy dla naszych Czytelników prezent w postaci świątecznej abolicji. To okazja, by oddać przetrzymywane książki bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Abolicja dotyczy jedynie umorzenia kar za aktualnie przetrzymywane książki, nie obejmuje kar zaległych. Materiały biblioteczne można zwrócić także wysyłkowo.