Historia

Historia Biblioteki Pedagogicznej Filii w Obornikach

Obornicka filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu istnieje od sześćdziesięciu lat. Została powołana decyzją Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w 1952 roku. Jej pierwszym pracownikiem została nauczycielka matematyki Zofia Pawlakówna. Początki były niezwykle skromne – księgozbiór liczył 2 tys. woluminów i mieścił się w jednej szafie, z zasobów korzystały zaledwie 34 osoby, a pomieszczenie biblioteczne usytuowano na poddaszu Szkoły Podstawowej nr 1. Była to jednak instytucja ważna dla obornickiej oświaty – wspierała rozwój osobisty i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także szeroko rozumiany proces edukacji w regionie.

W ciągu pierwszych trzydziestu lat działalności zgromadzono liczący 21 tys. egzemplarzy księgozbiór z zakresu nauk pedagogicznych i humanistycznych. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zespół pracowników placówki stworzył warsztat pracy nauczyciela, kładąc szczególny nacisk na rozwój działalności informacyjnej. W tym czasie biblioteka otrzymała też nową siedzibę przy ulicy Mickiewicza 4, w której funkcjonuje do dziś. Największym osiągnięciem w latach dziewięćdziesiątych była komputeryzacja, usprawniająca proces katalogowania książek i wyszukiwania informacji, a także obsługę czytelnika. W roku 2001 przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń bibliotecznych, a w kolejnym uroczyście obchodzono 50- lecie istnienia naszej instytucji.

W ostatnim dziesięcioleciu starano się kontynuować przyjęte wcześniej kierunki rozwoju i docierać do coraz większej grupy osób zainteresowanych – nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W chwili obecnej nasza placówka udostępnia księgozbiór liczący 27 tys. egzemplarzy, 30 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie i kolekcje zbiorów audialnych i audiowizualnych. Nadal uzupełniane są zbiory z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, wprowadzamy też nowe pozycje z ekonomii i zarządzania, prawa, polityki, filozofii, kultury i wielu innych dziedzin zgodnie z potrzebami czytelników. Gromadzone są również poradniki metodyczne, programy szkolne, a także lektury dla szkół ponadgimnazjalnych i utwory literackie szczególnej wartości.

PBP w Poznaniu Filia w Obornikach otacza opieką metodyczną biblioteki szkolne miasta i gminy, współpracuje z bibliotekami pedagogicznymi, a także Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. A. Małeckiego. Dzięki katalogowi online dociera do coraz większej grupy czytelników, pracownicy udzielają porad bibliograficznych, sporządzają bibliografie.

W 2011 roku wnętrza biblioteki zostały po raz kolejny odnowione, czyste i jasne pomieszczenia tworzą atmosferę pracy i sprzyjają skupieniu.

Mamy nadzieję, że bogaty księgozbiór, opracowany warsztat informacyjny, życzliwa obsługa pozwolą nam służyć mieszkańcom regionu przez następne lata i sprostać oczekiwaniom środowiska.

 

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach 1952-1967 ONLINE

RZEKI CZASU - to obornickie cyfrowe repozytorium historyczne, w którym prezentowane są związane z Obornikami i regionem dokumentalne materiały edukacyjne, służące nauczycielom, uczniom, studentom, pasjonatom historii, autorom opracowań i publikacji o Obornikach, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta i regionu.

Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” oraz Gminy Oborniki umożliwiło przygotowanie i udostępnienie za pomocą portalu RZEKI CZASU wybranych zasobów regionalnych. Od niedawna na portalu dostępna jest Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach, która rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku. Kolekcja obejmuje lata 1952-1967 dostępna jest pod adresem: http://rzeki-czasu.pl/kolekcja/162/kronika-publicznej-biblioteki-pedagogicznej-w-obornikach.