Spotkania w ramach projektu "Szkoły łączą pokolenia"

Maniewo

4 czerwca zainaugurowaliśmy, wraz z Fundacją Nasze Podwórko, serię spotkań w ramach wspólnego projektu Szkoły łączą pokolenia”. Pierwsze z nich odbyło się w Maniewie, w miejscowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, do którego zaprosiła nas dyrektor placówki Renata Wrzeszcz. W wydarzeniu wzięli udział byli uczniowie, emerytowana dyrektor oraz obecni nauczyciele – którzy również są absolwentami tej szkoły. Spotkanie było okazją do wymiany szkolnych anegdot i fotografii, co umożliwiło nam zgromadzenie unikalnych eksponatów na planowaną wystawę upamiętniającej historię istniejących i nieistniejących wiejskich szkół podstawowych z terenu gminy Oborniki.