ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 1.03.2017


Kolejne spotkanie zespołu nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki odbyło się w siedzibie PBP przy ulicy Mickiewicza 4.
Przedmiotem dyskusji w części pierwszej były kwestie związane z bieżącą działalnością bibliotek szkolnych – możliwości korzystania z czasopism pedagogicznych i tworzenia punktów bibliotecznych w szkołach, organizowane imprezy, kalendarium rocznic, formy współpracy między bibliotekami, działania zaplanowane w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, akcja „Biblioteka czeka”, a także nowy kanon lektur, który w związku z reformą edukacji zostanie wprowadzony do szkół w najbliższych latach.
Część druga miała charakter warsztatowy. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki ZSS w Kowanówku – Panie Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska. Pokazały bibliotekarzom możliwości zastosowania technologii informacyjnych w ich codziennej pracy. Pedagogów zapoznano z narzędziami do tworzenia plakatów, ogłoszeń i posterów. Uczyli się również generować kody QR.
Propozycje zajęć w oparciu o TIK wzbudziły żywe zainteresowanie nauczycieli i chęć poznania kolejnych aplikacji czyniących ich pracę bardziej atrakcyjną.
Paniom prowadzącym składamy serdeczne podziękowania za zajmujące i rozwijające warsztaty.
Ustalono, że kwietniowe spotkanie zespołu odbędzie się w Gimnazjum nr 3 w Obornikach.