ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz


Celem Konkursu jest:
1) upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,
2) kształtowanie kultury żywego słowa,
3) doskonalenie umiejętności recytatorskich,
4) rozwijanie uczniowskich zainteresowań,
5) promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Karty zgłoszeniowe (zał. nr 1) oraz Oświadczenia Uczestników/Opiekunów (zał. nr 2) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (Lidera prowadzącego obsługę organizacyjną konkursu) bądź jednego z Partnerów w terminie do 30 września 2018 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

Przypominamy, termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r.

Pliki do pobrania: