16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (25.11.2021-10.12.2021)

plakat

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Na czas Kampanii wybrano dni pomiędzy 25 listopada, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ten sposób chciano podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
Więcej o Kampanii...