NPRC 2.0

Logo programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” to zaplanowany na lata 2021-2015 projekt mający na celu stworzenie warunków prowadzących do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Głównym jego celem jest uatrakcyjnienie księgozbioru przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Obornikach po raz kolejny postanowiła wesprzeć pracowników oświaty w realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa, dlatego zorganizowała 3 listopada 2021 r. w swojej siedzibie spotkanie nauczycieli przedszkoli i szkół z powiatu obornickiego realizujących program oraz zainteresowanych przystąpieniem do programu w kolejnych latach. Podczas niego omówiono procedurę składania wniosków, terminy realizacji oraz zasady rozliczenia finansowego i merytorycznego. Wyjaśniono wątpliwości dotyczące zakupów książek oraz wydatków i wszelkich dodatkowych działań proczytelniczych w ramach programu. Ponadto ustalono formy współpracy między przedszkolami, szkołami i bibliotekami publicznymi. Poza tym, żeby na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy, powołano sieć współpracy nauczycieli przedszkoli, szkół i bibliotek realizujących Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, jednocześnie ustalając jej formy i zakres.

Druga część spotkania odbyła się w Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. Zajęcia poprowadziła Pani Marta Józefczyk, która opowiedziała o najbardziej poczytnych seriach wydawniczych, popularnych autorach i tytułach. Przygotowała materiały zawierające propozycje książek adresowanych do różnych poziomów wiekowych, w tym zapowiedzi i nowości wydawnicze, oraz poleciła książki uwzględniające potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, które można wykorzystać w trakcie warsztatów i spotkań. Każdy z uczestników otrzymał listę tytułów omówionych książek. Na zakończenie spotkania Dyrektor Biblioteki Pan Mateusz Klepka zaprezentował wydawnictwa związane z Obornikami.

Panu Dyrektorowi dziękujemy za serdeczne przyjęcie, a Pani Marcie Józefczyk - za profesjonalnie przygotowaną prezentację i dużą chęć podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.