Tydzień Edukacji Globalnej 15-21.11.2021

Strona tytułowa padletu na temat Edukacji Globalnej

#TEG2021

Szanowni nauczyciele - zachęcamy przeglądania i korzystania z materiałów zebranych pod #TEG2021 oraz wirtualnej tablicy, która zawiera inspiracje i materiały dodatkowe do pracy w temacie edukacji globalnej.

https://padlet.com/amuszak/7mws8xn3b2t2

Edukacja globalna jest pojęciem bardzo szerokim, które obejmuje m.in. edukację obywatelską, edukację wielokulturową i międzykulturową, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (także edukację ekologiczną), edukację o prawach człowieka. Wśród tematów edukacji globalnej znajdziemy: wielokulturowość, tożsamość kulturową i różnorodność, prawa człowieka, antydyskryminację, rasizm i wykluczenie, konflikty, migracje, ubóstwo, dostęp do edukacji, rozwój zrównoważony, konsumpcję, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, zasoby naturalne, stosunki międzynarodowe, gospodarkę światową, sprawiedliwy handel i handel międzynarodowy.

W padlecie znajdziecie Państwo wiele scenariuszy i inspiracji do nauczania.