Rok 2021 ustanowiony został Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

źródło: sejm.gov.pl

22 stycznia mija 100 rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  (22 stycznia 1921). W uzasadnieniu uchwały sejmu czytamy: Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią.

Polecamy tomiki z naszych zbiorów:

1. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka ; [wprowadzenie Jan Strzelecki ; posłowie Aniela Kmita-Piorunowa]. - Wydanie drugie - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Sygnatura: 23175

2. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka ; [wprowadzenie Jan Strzelecki ; posłowie Aniela Kmita-Piorunowa]. - Wydanie pierwsze - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. Sygnatura: 18936

3. Spojrzenie / Krzysztof Kamil-Baczyński ; [wyboru dokonała Aniela Kmita-Piorunowa]. - Warszawa : "Iskry", 1985. Sygnatura: 27453

4. Ty jesteś moje imię... / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. Sygnatura: 28065

5. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie Kazimierza Wyki. - Wyd. III. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. Sygnatura: 16098

6. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; opracował Jerzy Święch. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 265). Sygnatura: 31293