Awans zawodowy

Od września 2022 roku obowiązuje nowy system awansu zawodowego nauczycieli. Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawiono zasady funkcjonowania nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych.

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Na pytania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli bibliotekarzy odpowie Wioletta Stępczyńska nauczyciel dyplomowany, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
e- mail: ws@pbp.poznan.pl