Komisja Edukacji Narodowej

logo

Komisja Edukacji Narodowej została powołana uchwałą sejmową 14 X 1773 roku. Komisja była ciałem kolegialnym. Składała się z ośmiu (a potem dwunastu) osób wybieranych na 6-letnie kadencje. Wszyscy jej członkowie pracowali bezpłatnie. Pierwszymi komisarzami zostali wpływowi magnaci, odgrywający wybitną rolę w życiu politycznym, wykształceni i zorientowani w najnowszych prądach umysłowych i kulturalnych. Pierwsze trzy lata przeznaczono na rozpoznanie ogólnej sytuacji panującej w polskim szkolnictwie. Opracowano przepisy dla szkół parafialnych, wojewódzkich oraz pensji żeńskich. Przepisy rozesłano do szkół, a w ślad za nimi wysłano wizytatorów, by sprawdzili czy są wdrażane.

Źródło: https://www.up.krakow.pl/studia/690-uniwersytet/obchody-250-rocznicy-powolania-ken

Proponujemy literaturę z naszych zbiorów.