ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

WYJAZD EDUKACYJNY DO KALISZA – 7. 06. 2017


Celem wyjazdu edukacyjnego obornickich nauczycieli bibliotekarzy był w tym roku Kalisz. Pierwszym punktem programu była wizyta w PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego. Tu zostaliśmy serdecznie przyjęci przez panie bibliotekarki, dzięki którym poznaliśmy historię i zasoby placówki. Książnica posiada ciekawy dział zbiorów specjalnych, a w nim rękopisy, starodruki, mikrofilmy, czasopisma regionalne i kartografię. Pracownice PBP przedstawiły nam działalność instytucji – program „Nocy Bibliotek” ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim odpowiedziały na pytania dotyczące realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Atrakcją była pracownia Władysława Kościelniaka - jednego z najbardziej znanych i cenionych kaliskich artystów plastyków oraz regionalisty. Została ona z pietyzmem odtworzona w budynku biblioteki, znajdują się w niej grafiki, rysunki i obrazy olejne, zbiór exlibrisów, księgozbiór twórcy, fotografie i dokumenty. Pozazdrościć można kaliskiej książnicy warunków lokalowych i bogatego księgozbioru.
Po obiedzie odbyliśmy z przewodnikiem spacer po mieście, rozpoczęliśmy go zwiedzaniem Bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP Sanktuarium św. Józefa wraz z kaplicą księży dachauczyków. Następnie widzieliśmy pozostałości po średniowiecznym kaliskim zamku, jedyny na świecie pomnik książki, pomnik Adama Asnyka, fragment murów miejskich z basztą Dorotka, cerkiew prawosławną pw. Apostołów Piotra i Pawła, dom, w którym mieszkała Maria Konopnicka i liceum, do którego uczęszczał Asnyk, a także Katedrę pw. św. Mikołaja, a w niej kaplicę „Pod orłami” z charakterystyczną dla Młodej Polski polichromią i witrażami wykonanymi w początkach XX w. przez Włodzimierza Tetmajera. Warto wiedzieć, że w kościele tym ochrzczono Asnyka, a Maria Konopnicka wzięła tu ślub z Jarosławem. Wędrówkę zakończyliśmy pod pięknym kaliskim ratuszem.
Słodką pamiątką wywiezioną z Kalisza były popularne andruty, których tradycja wypieku sięga połowy XIX wieku. Wyjazdem do najstarszego miasta w Polsce podsumowaliśmy rok pracy zespołu samokształceniowego bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki.