ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

WARSZTATY DLA UCZNIÓW "Jak zachęcić dzieci do czytania?'


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Obornikach podejmuje wspólne działania z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W dniach 9 i 11 lutego przeprowadzono dwugodzinne zajęcia dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 na temat „Jak zachęcić dzieci do czytania?” Część pierwszą warsztatów prowadziła pedagog PPP Pani Karolina Górska, która, posiłkując się prezentacją multimedialną, zachęcała do lektury książek, prezentowała najciekawsze tytuły z literatury młodzieżowej, a także przekonywała do korzystania z wydawnictw multimedialnych. W części drugiej kierownik PBP Beata Łukasiewicz–Lorent omówiła warsztat informacyjny biblioteki i zapoznała uczniów z katalogiem bibliotecznym i zbiorami podręcznymi. Z kolei bibliotekarz Agnieszka Muszak przeprowadziła ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji w katalogach i wydawnictwach informacyjnych.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i zajęcia praktyczne pozwolą młodzieży sprawnie korzystać z encyklopedii i słowników, a także z katalogu online.