ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy - 8.04.2015


 

Na kolejnym spotkaniu nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki zrealizowano dwa tematy – jeden dotyczył mediacji, drugi edukacji regionalnej.

Prelegentką w części pierwszej zebrania była psycholog z Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Obornikach Pani Kamila Deskur. Podjęła interesujący dla nauczycieli problem mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Omówiła zasady mediacji, rolę mediatora, etapy mediacji i korzyści płynące z takiej formy łagodzenia sporów. Temat okazał się zajmujący dla uczestników konferencji, pojawiła się propozycja, by go kontynuować w przyszłym roku szkolnym.

Część druga spotkania dotyczyła historii naszego miasta i jego najwybitniejszych mieszkańców. Przewodnikiem był Pan Jerzy Straszewski – miłośnik i znawca dwudziestowiecznych dziejów Obornik, z którym odbyliśmy wędrówkę po cmentarzu parafialnym, zatrzymując się przy mogiłach upamiętniających wybitnych oborniczan. Rozpoczęliśmy przy grobach powstańców wielkopolskich, a następnie poznaliśmy koleje losów i zasługi dla kraju dowódców wojskowych, działaczy społecznych i lekarzy, ludzi nauki i kultury. Za konieczne uznaliśmy uwiecznienie tych postaci w książce.

Ponadto ustalono termin wyjazdu edukacyjnego do Bydgoszczy na 3 czerwca 2015 roku i zadecydowano o przeprowadzeniu w maju akcji „Biblioteka czeka”. Pracę zespołu podsumowano ankietą ewaluacyjną.

 

/8.04.2015/ aut. E.Klimasek ; fot. A.Muszak