ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy 7.10.2015 - Temat: Las Modelowy w Obornikach


7 października zainicjowaliśmy pracę zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki w roku szkolnym 2015/2016.

W części pierwszej spotkania gościliśmy pracowników Nadleśnictwa Oborniki, którzy przedstawili zebranym informacje na temat nowej inicjatywy w naszym regionie – Lasu Modelowego. Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie wymagające długotrwałej współpracy wielu podmiotów i działalności edukacyjnej w środowisku lokalnym. Leśnicy przekazali wiedzę o projekcie nauczycielom bibliotekarzom, by dzięki nim edukować dzieci i młodzież szkolną. Ustalono podjęcie wspólnych działań z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i nauczania początkowego. Prelekcja i dyskusja na ten temat wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, a konkretnie realizuje hasło „Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym”.

W części drugiej – roboczej - przedstawiono organizację rocznej współpracy z bibliotekarzami szkolnymi. Zgłoszono szereg propozycji warsztatów i wyjazdów edukacyjnych. Następnie omówiono najważniejsze wyzwania stojące przed pracownikami bibliotek w roku szkolnym. Wymieniono się m. in. doświadczeniami na temat ewidencji darmowych podręczników, które otrzymały szkoły podstawowe i gimnazja. Przekazano także informacje na temat 2. edycji konkursu dla szkół „Książki naszych marzeń”. Podjęto decyzję o utworzeniu sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkół podstawowych by wspólnie realizować zadania wymagane w tym projekcie. Pierwsze zebranie zaplanowano na 26 października 2015 roku. Zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” zaprezentowano literaturę na ten temat i zestawienie bibliograficzne „Jak zainteresować dziecko książką?”. Zaproponowano zebranym strony internetowe zawierające materiały na podobny temat.

Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne i przyniosło nauczycielom bibliotekarzom wymierne korzyści.

2015.10/tekst: E.K. ; fot. A.M.