ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy - 6.04.2011


Sprawozdanie z wyjazdu zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy do Objezierza w dniu 6 kwietnia 2011 r.

 

Tym razem zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy odbył się w Objezierzu, w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego na zaproszenie kol. Ireny Szcześniak i dyrektor szkoły Pani Wioletty Sawiak. Spotkanie zorganizowano w nowo wyremontowanej bibliotece, przytulnej i świątecznie udekorowanej.

Gościem specjalnym była Pani Małgorzata Kowzan, członkini Zarządu Wojewódzkiego ZNP. W sympatycznej, a chwilami wręcz gorącej atmosferze ustalono plan działań na kolejny miesiąc (spotkanie majowe w Szamotułach) i zamierzenia na przyszły rok, a także dyskutowano na temat statusu prawnego nauczycieli bibliotekarzy i zmian, które rozważa MEN. Pani Kowzan poinformowała o wszystkich działaniach podejmowanych przez ZNP, aby uchronić biblioteki szkolne i ich pracowników przed niekorzystnymi rozwiązaniami proponowanymi przez władze, a także odpowiedziała na szereg pytań dotyczących obecnej sytuacji w oświacie i praw pracowniczych.

Agnieszka Muszak przedstawiła nowości książkowe dotyczące pracy bibliotekarza i najciekawsze artykuły z czasopism bibliotekarskich.

Pani Dyrektor Wioletta Sawiak scharakteryzowała szkołę, jej specyfikę i kierunki rozwoju.

Druga część naszej wizyty w Objezierzu to spacer do pałacu Turnów pod przewodnictwem kol. Janiny Grzechnik pracującej w tutejszym Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza. Usłyszałyśmy fakty i anegdoty z dziejów rodzin Kwileckich i Turnów, historię budowli, zwiedziłyśmy najpiękniejsze pałacowe sale i bibliotekę szkolną. Była to już chyba ostatnia możliwość obejrzenia wnętrz objezierskiego pałacu, który zostanie niebawem przekazany właścicielom.

Spotkanie zespołu okazało się pożyteczne i ze wszech miar udane./.