ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy - 4.03.2015


Na marcowej konferencji zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy podjęto dwa tematy – jeden dotyczył zbiorów specjalnych PBP w Poznaniu, drugi korzystania z IBUK- a.

Pierwsze zagadnienie przedstawiła Mariola Muszyńska z PBP w Poznaniu. Wykorzystując prezentację multimedialną, omówiła zbiory RIPO – Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych, wśród nich muzealia, kroniki i księgi pamiątkowe, albumy, pamiątki oświatowe, pamiętniki i wspomnienia, archiwalia. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz diapozytywów – pomocy szkolnych pochodzących z okresu II wojny światowej. Bibliotekarze szkolni mogą wypożyczać pamiątki z RIPO na wystawy i uroczystości organizowane w szkołach, a także znaleźć tam materiały dokumentujące historię ich placówek oświatowych.

Prelegentką w drugiej części spotkania była Barbara Bartol z poznańskiej PBP, która zaprezentowała zasady korzystania z serwisu IBUK Libra. Nasza instytucja wykupiła dostęp do 700 wybranych publikacji, a zatem po zalogowaniu się do systemu na podstawie kodu można je bezpłatnie przeglądać i czytać. Bibliotekarze zainteresowali się ofertą i w praktyce zapoznali się z możliwościami internetowej czytelni.

Za ciekawą realizację tematów dziękujemy Koleżankom z PBP w Poznaniu.