ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy - 4.02.2015


Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki w dniu 4 lutego 2015 roku miało charakter warsztatowy. Wiodący temat to „Techniki efektywnego zapamiętywania”. Prowadzącymi były pracownice Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Panie Małgorzata Ostrykiewicz i Katarzyna Obremska. Zajęcia, przeprowadzone w sposób ciekawy i sprawny, spotkały się z zainteresowaniem uczestniczących, którzy aktywnie włączyli się w realizację proponowanych działań. Każdy z uczestników mógł sprawdzić, jaki kanał przyswajania informacji jest dla niego wiodącym i jak wykorzystywać techniki zapamiętywania w codziennej pracy z uczniami i we własnym kształceniu. Bibliotekarze PBP Filia w Obornikach zaprezentowali informacje dotyczące zbliżających się Targów Edukacyjnych, możliwości zwiedzania Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Dnia Bezpiecznego Internetu, Ogólnopolskich Wyborów Książek, a także nowości z literatury pięknej. W zebraniu uczestniczyło 14 osób.

 

04.02.2015 / aut.E.Klimasek : fot. BŁ-L