ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy - 3.10.2013


W roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Obornikach zgodnie z wieloletnią tradycją zaproponowała nauczycielom bibliotekarzom miasta i gminy cykl konferencji w ramach zespołów samokształceniowych.

Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbyło się 2 października 2013 r., a gościny udzielono nam w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach dzięki życzliwości Pani Dyrektor Lidii Polcyn. Mieliśmy okazję obejrzeć bibliotekę szkolną, w której przyjęła nas Kol. Dorota Ćwiklińska – doświadczona i zaangażowana w życie placówki nauczycielka. Mogliśmy poznać historię tego miejsca, prześledzić najistotniejsze zmiany, zorientować się w obecnej działalności i planach na rok szkolny. Następnie, w sali wyposażonej w rzutnik multimedialny, kierownik Filii PBP Beata Łukasiewicz-Lorent przedstawiła plan pracy zespołu w roku szkolnym i terminy zebrań. Ustalono, że kolejne spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy – odbędzie się w Gnieźnie dzięki uprzejmości tamtejszej filii PBP. Zaproponowała również, że na wieńczący roczną pracę wyjazd edukacyjny wybierzemy się na Kujawy – do Inowrocławia i Lubostronia. Pomysł spotkał się z zainteresowaniem zgromadzonych. Kierownik filii przypomniała zebranym o podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

W części szkoleniowej głos zabrała najpierw Agnieszka Muszak – pracownik PBP i przedstawiła prezentację o stosowaniu prawa autorskiego w bibliotece. Zasadniczą część szkolenia wypełnił wykład i prezentacja kierownik Filii PBP w Szamotułach Pani Małgorzaty Kowzan na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej nauczyciela. Temat wywołał wiele emocji, stąd liczne uwagi i wątpliwości, na które wyczerpująco odpowiedziała prelegentka – wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Szereg pytań dotyczyło również zmian w prawie oświatowym i stanowiska ZNP wobec nowych projektów MEN.

Konferencję, w której uczestniczyło 19 osób, uznać należy za owocną i przydatną. Gospodarzom spotkania – Pani Dyr. Polcyn i Kol. Ćwiklińskiej – serdecznie dziękujemy.

/31.10.2013/ aut.E.Klimasek ; fot B. Ł-L/

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Obornikach