ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 6.04.2016


Kwietniowe spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki odbyło się w plenerze. Poprowadziła je Pani Katarzyna Janecka – Prezes Stowarzyszenia NW Włóczykije. Istnieje ono na terenie gminy Oborniki od 2013 roku i ma znaczący wkład w integrację i aktywizację społeczności lokalnej.
Poznaliśmy historię, cele i działalność organizacji, formy współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi, a także zamierzenia na najbliższą przyszłość. Pani Prezes zaprezentowała najważniejszy projekt stowarzyszenia - czyli wyznaczenie, przygotowanie i oznakowanie tras do nordic walking w okolicach Kowanówka, podkreślając jednocześnie ich ekologiczny charakter. Omówiła zalety tej dyscypliny sportu, technikę chodzenia z kijkami i zasady doboru sprzętu. Następnie przeprowadziła z pedagogami sportową rozgrzewkę i poprowadziła trasą na punkt widokowy usytuowany na skarpie rzeki Wełny. Po drodze, w specjalnie przygotowanych pięciu punktach, pokazała szereg ćwiczeń służących poprawie sprawności fizycznej. W trakcie spaceru odpowiedziała na dziesiątki pytań dotyczących prac związanych z tym przedsięwzięciem, propagowanego sportu i podjętych przez Włóczykije działań. Atmosfera była znakomita – humory dopisywały, sprzyjały jej także pogoda i piękne widoki. Była to prawdziwa lekcja ekologii, historii lokalnej i promocji zdrowia.
Pani Katarzynie serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas, życzliwość i profesjonalizm. Będziemy przekonywać do nordic walking naszych uczniów i ich rodziców, a także znajomych i rodziny. Apelujemy jednocześnie o uszanowanie wysiłku działaczy stowarzyszenia i niepozostawianie żadnych śmieci na wyznaczonych trasach! Pamiętajmy, nordic walking to sport dla ludzi w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności.

/6.04.2016/ aut. E.K. ; fot. Katarzyna Janecka