ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 5.10.2016


W środę 5 października 2016 r. zebrał się po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki. Spotkanie miało charakter organizacyjny, służyło również wymianie doświadczeń.
Na wstępie ustalono daty kolejnych spotkań w roku szkolnym, rozdano nauczycielom przygotowane przez pracownika PBP Oborniki zestawienia bibliograficzne: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, co ma związek z wytycznymi MEN dotyczącymi kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Przedstawiono informację na temat projektu Kultura na Widoku i rozdano plakaty informujące o tym przedsięwzięciu. Podsumowano akcję „Jak nie czytam, jak czytam” - przekazano podziękowania i nagrody przesłane przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Poinformowano o projekcie przygotowanym przez PBP „Miejska oaza zieleni w cyklu pór roku” i zebrano wstępne deklaracje udziału w proponowanym konkursie. Ponadto uzgodniono, że kolejne spotkanie – 2 listopada będzie miało charakter wyjazdu edukacyjnego do Poznania (Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza) i Rogalina. Podkreślono, że będzie to podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza. Następne zebranie zespołu odbędzie się 7 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Chrustowie i będzie miało charakter szkoleniowy – poprowadzi go Dyrektor PBP w Poznaniu Pani Wiesława Borkowicz. Podjęto także decyzję w sprawie wyjazdu podsumowującego roczną pracę w czerwcu 2017 roku – tym razem celem wyprawy ma być Kalisz i okolice. Z kolei przekazano informację o spotkaniu w PBP Oborniki w związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i powstaniu sieci n-li bibliotekarzy do realizacji tego zadania, której koordynatorką będzie kol. Irena Najdek z LO Oborniki. Następnie kol. Agnieszka Opalińska z SP nr 2 w Obornikach przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”, podzieliła się doświadczeniami i przemyśleniami na temat podjętych działań. Także pozostałe osoby biorące w nim udział przekazały swoje uwagi. Głos zabrała również kol. Irena Najdek i zaproponowała udział w spotkaniu „Beksiński w twojej szkole”, które organizuje wspólnie z Obornickim Ośrodkiem Kultury 17 i 18 listopada br. Mogą w nim uczestniczyć szkoły dofinansowane w ramach NPRCz. Wymieniono się również uwagami dotyczącymi inwentaryzowania i rozprowadzania wśród uczniów darmowych podręczników.
Spotkanie okazało się bardzo owocne, wszyscy uczestnicy podkreślali konieczność współpracy i wymiany opinii na nurtujące ich tematy.

Tekst: EK