ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 5.04.2017


Ostatnie w roku szkolnym 2016/2017 robocze spotkanie zespołu nauczycieli bibliotekarzy naszej gminy odbyło się w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 3 w Obornikach. Gościła nas kol. Halina Ima – wieloletni bibliotekarz tej placówki. Powitały nas panie dyrektor – Iwona Ostrowska i Aleksandra Mielech. Mieliśmy okazję zapoznać się z warunkami pracy i księgozbiorem, a także przyjrzeć się bieżącej działalności biblioteki. Szczególnym zainteresowaniem zebranych cieszyły się stare kroniki szkolne – pochodzące z lat trzydziestych i pierwszych lat powojennych.
Następnie bibliotekarze zajęli się omówieniem działań, które będą podejmować w najbliższych miesiącach. Na początku potwierdzono datę wyjazdu edukacyjnego do Kalisza – będzie to, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 7 czerwca 2017 r. Zgłoszono również propozycje programu wycieczki. Kolejnym tematem był konkurs ogłoszony przez PBP pod nazwą „Oaza zieleni”. Kierownik Filii w Obornikach - Beata Łukasiewicz-Lorent - przedstawiła założenia i regulamin projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli klas IV i V szkoły podstawowej. Zgłosiły się szkoły chętne do wzięcia w nim udziału. Bardzo istotną okazała się kwestia realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pojawiło się szereg pytań dotyczących finansów, listy lektur i innych zakupów, a także imprez czytelniczych realizowanych w jego ramach. Powołano sieć współpracy, której celem będzie wspieranie bibliotekarzy w działaniach, mówiono także o konieczności spotkania z władzami oświatowymi, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i ustalić terminy. Z kolei podjęto rozmowę na temat akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, w której braliśmy udział po raz pierwszy w roku ubiegłym. Ustalono, że tym razem program realizujący ideę promocji czytelnictwa podejmą szkoły w trakcie Dnia Dziecka, a fotorelacje zostaną zebrane przez PBP w Obornikach. Potwierdzono udział w kolejnej edycji akcji „Biblioteka czeka” polegajacej na pozyskiwaniu książek od czytelników dla bibliotek szkolnych. Ponadto przypomniano o zbliżającym się Tygodniu Bibliotek i wymieniono pomysłami uczczenia tego święta. Ostatnim punktem ożywionej dyskusji była inwentaryzacja podręczników, która jest prawdziwą zmorą dla pracowników bibliotek szkolnych.
Spotkanie było bardzo pożyteczne, pozwoliło wymienić się pomysłami i doświadczeniami, było okazją do wyjaśnienia wątpliwości, a także dało możliwość nawiązania bliższej współpracy przy realizacji NPRCz. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie! (E.K.)