ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 3.02.2016


Czwarte w bieżącym roku szkolnym spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki miało na celu wymianę doświadczeń pedagogów w związku z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Swoją wiedzą podzieliły się z nami koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Mariola Ziegenhagen i Agnieszka Opalińska. Pierwsza z nich przedstawiła referaty na temat „Jak w praktyce rozwijać kompetencje czytelnicze oraz zainteresowania książką dzieci i młodzieży?” a także „Jak zachęcić dziecko do czytania – 15 sposobów”. Druga wystąpiła z prelekcją i prezentacją multimedialną zatytułowaną „Promocja czytelnictwa w szkole”.
Kierownik filii w Obornikach Beata Łukasiewicz-Lorent omówiła harmonogram działań w kolejnych miesiącach, przypomniała patronów roku 2016, zaproponowała wyjazd edukacyjny w czerwcu do Zielonej Góry i omówiła działalność sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy. Kol. Agnieszka Muszak przedstawiła ofertę konferencji podczas zbliżających się Targów Edukacyjnych i informacje o wydarzeniach związanych z 1050 – leciem chrztu Polski.

2016.02 / tekst E.K. fot. A.M.