ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Sieć współpracy i samokształcenia TIK w pracy nauczyciela i bibliotekarza


Zorganizowano je w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, a prowadzący reprezentowali Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Dział Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Na szkoleniu bibliotekarki pozyskały wiedzę na temat korzyści płynących z nauki kodowania i programowania, sposobów bezpiecznego i rozwojowego korzystania przez dzieci i młodzież z multimediów, nauczyły się tworzyć interdyscyplinarne scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową z wykorzystaniem programowania.