ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

SIEĆ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Na spotkaniu sieci wsparcia, 19 listopada 2018 r. umówiono tematykę przyszłych spotkań a także przedstawiono i omówiono najważniejsze treści oraz informacje uzyskane na Kongresie Psychologów i Pedagogów, który odbył się w Warszawie oraz Konferencji szkoleniowej poświęconej tematyce budowania strategii profilaktycznych, organizowanej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Konferencja odbyła się w dniach 08 - 10 listopada 2018r. w Krakowie. Poruszane tematy dotyczyły m.in. zmian prawnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w nowym roku szkolnym, a także skutecznych form w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
tekst J. Dyk