ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Pierwsze spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2012/2013


3 października 2012 r. w siedzibie PBP odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym - organizacyjne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki. W części pierwszej miało ono uroczysty charakter, gdyż za wieloletnią współpracę podziękowano Paniom bibliotekarkom odchodzącym na emeryturę – Dorocie Ćwiklińskiej i Stefanii Kiwertz. Powitano również nowych członków zespołu. Następnie kierownik PBP w Obornikach Pani Beata Łukasiewicz-Lorent przedstawiła sprawozdanie z działalności zespołu w roku szkolnym 2011/2012 i podsumowała ankiety dotyczące potrzeb nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych. Zaproponowała również terminy spotkań w obecnym roku i tematy na kolejne posiedzenia zespołu. Ponadto zwróciła się z ofertą przeprowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Część szkoleniową poświęcono na omówienie priorytetów Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu na rok szkolny 2012/2013, przedstawienie oferty kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy i prezentację wydawnictwa ORE. Szczegółowo zreferowano program konferencji dla bibliotekarzy i innych nauczycieli planowanej na 12 października 2012 roku na temat: Mobilna edukacja w XXI wieku i zebrano zgłoszenia chętnych pedagogów. Na zakończenie spotkania pracownicy PBP przedstawili zestawienia bibliograficzne na temat „Edukacja biblioteczna i informacyjna za lata 2005 -2012” i „Nowości - 2012 r.”, które umieszczono na stronie internetowej biblioteki, a także zaprezentowali najnowsze nabytki z literatury pięknej.

 

/10.10.2012/ aut. E.Klimasek ; fot. A.Opalińska