ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Nekrolog Irena Pietz


Irena Pietz ur. 28 września 1922 r. w Boguszewie, woj. wielkopolskie. W latach 1945-1946 kontynuowała przerwaną przez II wojnę światową naukę w Liceum Pedagogicznym, uzyskując kwalifikacje nauczycielskie. W 1967 r. ukończyła zaocznie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. W latach 1958-1981 brała udział w kursach bibliotekarskich w Sopocie, w Gdyni oraz w Poznaniu. Ukończyła roczne Studium Wiedzy Pedagogicznej w zakresie teorii i metodyki pracy wychowawczej szkoły oraz w latach 1957-1980 uczestniczyła w wakacyjnych kursach dla kierowników Wydziałów Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1945-1949 pracowała w Szkole Podstawowej w Murowanej Goślinie.
Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpiła 9 czerwca 1945 r. Jako członek Ogniska ZNP w Murowanej Goślinie do 31 sierpnia 1949 r. pełniła funkcję sekretarza tego Ogniska. W latach 1949-1957 pracowała jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach. W latach 1957-1975 kierownik Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Obornikach, następnie od 1975 do 1981 r., kierownik Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej w Obornikach.
Jako kierownik Biblioteki Pedagogicznej opracowała bibliografię do tematów konferencji nauczycielskich, na których informowała o nowościach, a także o ciekawych pozycjach przydatnych w pracy nauczycielskiej. Opiekowała się się studiującymi nauczycielami, organizowała dla nich konsultacje, zaopatrywała w książki sprowadzane z innych bibliotek. W 1969 r. opublikowała w wydawnictwie „Z doświadczeń nauczycieli wielkopolskich” artykuł pt. „Egzamin kwalifikacyjny nauczycieli w powiecie obornickim”.
W czasie pracy na różnych stanowiskach z pełnym zaangażowaniem działa na rzecz ZNP. W latach 1957-1980 jest wiceprezesem i kierownikiem Wydziału Pedagogicznego Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Obornikach. Od 1962 r. do 1981 r. była członkiem Prezydium Zarządu Okręgu w Poznaniu i przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu oraz członkiem Prezydium Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie. Od 1980 r. do 1981 r. sprawowała funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Obornikach, w latach 1983-1990 oraz 1994-1998 przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie ZNP w Obornikach, od 2002 r. do 2006 r. wiceprezesa Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Obornikach. W 1969 r. otrzymała nagrodę Rady Postępu Pedagogicznego za udzielanie nauczycielom pomocy w doskonaleniu i dokształcaniu. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Szczególne Zasługi dla ZNP”. (M. Lisek, D. Szymańska)

W: Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce : biogramy. Poznań : Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2015.