ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Nekrolog


Pani Emilia Nowak – z domu Kędziora – urodziła się 5 maja 1935 roku w Murowanej Goślinie. Szkołę Podstawową ukończyła w 1949 r., natomiast Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie w 1953 r. W latach 1955-1956 uczęszczała do Rocznego Studium Filologii Rosyjskiej w Poznaniu, natomiast w latach 1973-1977 studiowała Filologię Rosyjską na UAM. Rozszerzając swoją wiedzę w 1983 roku ukończyła Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Do roku 1980 pracowała w Szkole Podstawowej w Murowanej Goślinie jako nauczycielka języka rosyjskiego, a w latach 1972-1979 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. W latach 1963-1971 pełniła również funkcję kierownika Ogniska Metodycznego Języka Rosyjskiego w powiecie obornickim. W 1980 r. została urlopowana do pracy z radami zakładowymi ZNP rejonu Obornik, w skład którego wchodziły: Skoki, Rogoźno, Oborniki, Murowana Goślina i Ryczywół. W latach 1981-1987 była dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach. W trakcie tej pracy równocześnie była nauczycielką języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach. Po przejściu na emeryturę do roku 2001 pracowała na pół etatu jako bibliotekarz. Pani Emilia od 1953 r była też członkiem ZNP. W latach 1960-1980 jako członek Zarządu, a następnie prezes Oddziału ZNP w Murowanej Goślinie. Od 1987 do 2014 w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Obornikach, pełniła również funkcję skarbnika.

Za pracę i zaangażowanie społeczne była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1975). Odznakę za zasługi w rozwoju woj. Poznańskiego (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medal Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu (1987), Odznakę za 50-letnią przynależność do ZNP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)