ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

NARODOWE CZYTANIE 2015 - "Lalka" Bolesława Prusa


Z inicjatywy Prezydenta RP 5 września 2015 r. odbędzie się 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania klasyki literatury polskiej. Dziełem, którego słuchać będą Polacy, jest „Lalka” Bolesława Prusa – najwybitniejsza polska powieść XIX wieku. W ubiegłych latach zaproponowano rodakom wspólną lekturę „Pana Tadeusza”, utworów Aleksandra Fredry i „Trylogii”. Tym razem będzie to utwór o skomplikowanej strukturze i różnych możliwościach interpretacyjnych. Ponadto Prus nie „krzepi serc” i nie leczy polskich kompleksów, a raczej niepokoi pytaniami o przyszłość narodu i burzy stereotypy. Tworzy jednak wierny obraz społeczeństwa, skomplikowanych i ciekawych bohaterów, maluje barwny portret Warszawy, a przede wszystkim pokazuje, jak żyli i myśleli ludzie w II poł. XIX wieku. Choć wymowa powieści jest pesymistyczna, „Lalka” jest dziełem o wyjątkowych walorach artystycznych i zasługuje na wnikliwą i wielokrotną lekturę.

Osobom zainteresowanym polecamy prace i artykuły na temat tej wybitnej powieści znajdujące się w naszych zbiorach.

1.09.2015/ aut. E.K./

Opinie o „Lalce”:

„Kto Lalkę przeżył – wiele przeżył.”

„Temat Lalki jest następujący: przedstawia naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu.”

Bolesław Prus Kronika tygodniowa


„Jak Dickens w Anglii, Balzac we Francji, tak Prus u nas stanie się świadectwem natury historycznej, świadectwem, które dalekim pokoleniom opowie, jak ludzie żyli życiem powszednim w Polsce w drugiej połowie w. XIX. Bohaterzy w powieściach są zmyśleni, ale ich otoczenie codzienne i tryb życia, bieg myśli są plastyczną rzeczywistością.”

Ludwik Krzywicki


„Lalka - to polska arcypowieść XIX stulecia.” „ [….] czytelnik Lalki staje wobec alternatywnych interpretacji powieści. A możliwość wyboru jest niezaprzeczalną wartością.”

Edward Pieścikowski


[…] kolejne pokolenia badaczy i miłośników wykrywały coraz to nowe jej wartości, [...]wykazywali, jak bardzo mylili się współcześni Prusowi w ocenie jego arcydzieła, na pewno najwybitniejszej powieści polskiej w XIX w., a może najwybitniejszej powieści w ogóle.”

Janina Kulczycka-Saloni


[…] powieść, która stawia „wielkie pytania naszej epoki”, ujawnia zasadnicze problemy współczesności, bez obowiązku znajdowania rozwiązań.”

Henryk Markiewicz


[…] nie ulega watpliwości, że dotknął Lalkę fenomen niezrozumienia, jakie często spotyka dzieła naprawdę wielkie; narracyjny eksperyment Prusa przerósł możliwości interpretacyjne współczesnej mu publiczności. I nie chodziło wyłącznie o sprawy kompozycji.”

Grażyna Borkowska