ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH - 23 kwietnia

Od dziesięciu lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Pomysł obdarowywania się książkami pochodzi z Katalonii, a święto zostało ustanowione w 1995 roku przez UNESCO by promować czytelnictwo i edytorstwo, a także szerzyć wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

Aby wpisać się w podejmowane przez instytucje kultury działania prezentujemy dzieła Juliusza Słowackiego, twórcy obecnego w kanonie lektur szkolnych, ale tak naprawdę znanego z kilku zaledwie dramatów i wierszy. Na naszej ekspozycji znalazły się wszystkie utwory dramatyczne pisarza, poematy i zbiory wierszy, a ponadto tom korespondencji, był przecież Słowacki jednym z najwybitniejszych epistolografów romantyzmu. Przypominamy biografię poety, ukazujemy miejsca, w których bywał i ludzi z nim związanych. Zachęcamy także do lektury prac jemu poświęconych.