ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

KONKURSY


 • "100 lat UAM" : konkurs

  logo UAMZarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs "100 lat UAM". Koordynatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  Celem konkursu jest: wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

  Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować:

  • dzieci przedszkolne – pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 – temat: Patron UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV – rymowankę lub krótki wiersz na temat UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII – temat: Wybitny absolwent UAM w mojej okolicy - opis na 2 stronach (format A4, czcionka 12 Times, 1 wiersz odstępu),
  • uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych – Ja jako przyszły student UAM – rysunek albo zdjęcie sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi Uczelnię.

  Prace wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali.

  Zachęcamy  do zapoznania się z Regulaminem konkursu

  Zobacz Kartę zgłoszeniową

 • KONKURSY Z OKAZJI NARODOWEGO CZYTANIA

 • Konkurs "Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej"

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego   

  Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Zapraszamy do udziału w konkursie, prace można składać do 10 lutego 2019 roku.

  więcej...

 • POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

  Konkurs odbywa się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach. Uczestnikami są uczniowie gimnazjów (od 2018 roku klasy siódmej szkoły podstawowej) i szkół ponadgimnazjalnych.

 • Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego


   

  Zapraszamy do udziału w konkursie, prace można składać w naszej Filii w Obornikach ul. Mickiewicza 4 Oborniki  do 15 lutego 2018 roku.

  więcej...

 • Książkomania 2018-2019

  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej klas IV–VIII i III klasy gimnazjum do udziału w konkursie czytelniczym „Książkomania”.  Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także motywowanie ich do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.


  Zadaniem konkursowym jest zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu (do 3 minut). Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym.

  Termin nadsyłania prac: do 31 stycznia 2019 r.

  Wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r – podczas Targów Edukacyjnych

  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 • Konkurs "Warto wiedzieć, warto zobaczyć" - Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury

  Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

  Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

  II edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2018 roku.

  więcej...

 • Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz

  Departament Edukacji i Nauki

  informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz.


  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności niezbędnych do wystąpień publicznych.

  więcej...

 • Konkurs „Wielkopolska – moja duma”

  Departament Edukacji i Nauki Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs pt. „Wielkopolska – moja duma”.

  Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat II edycji Konkursu brzmi „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

  czytaj dalej...

  Celem konkursu jest:

  1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
  2. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu.
  3. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu.
  4. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.


   

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r.

  więcej...

 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Warto wiedzieć warto zobaczyć”

  6 grudnia br. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie „Warto wiedzieć warto zobaczyć”, którego tegoroczna, pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”.

 • KONKURS: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w VI edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

  Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2018 r.
  Szczegóły na stronie: http://www.zpkww.pl/edukac…/konkursy/przyrodnicze-rymowanie/

  zobacz więcej...

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

   

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 30 czerwca br.

  Regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie DEiN UM WW pod adresem https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkursy-o-tytul-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

  więcej...

 • KONKURS "Bądź EKO, działaj EKO!"

  Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Bądź EKO, działaj EKO!”

  Temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!


  Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.
  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018r.

  Szczegóły znajdują się w załącznikach...

 • Konkurs "Warto wiedzieć, warto zobaczyć" - Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 • Bądź EKO, działaj EKO!

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 • „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” podsumowanie konkusu

  23 marca, podczas XXII Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorem był Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  więcej...

 • Współpraca UMWW i Konsulatu Irlandii w Poznaniu - projekty Irlandia w szkole oraz Z Seanem przez świat

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej i Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, serdecznie zapraszają do skorzystania z projektów edukacyjnych Irlandia w szkole oraz Z Seanem przez świat adresowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolaków.

  więcej...

 • OAZA ZIELENI - WYSTAWA

  W ubiegłym roku uczniowie klas IV-V szkół podstawowych brali udział w konkursie fotograficznym: Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych.

  więcej...

 • Oaza zieleni w różnych porach roku - konkurs fotograficzny  Informujemy, że uczniowie klas IV-V szkół podstawowych biorą udział w konkursie fotograficznym: Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych. Konkurs organizowany jest przez PBP w Poznaniu oraz filie w: Gnieźnie, Międzychodzie, Obornikach, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie, Wrześni. Rozstrzygnięcie konkursu nastapi 30 listopada 2017 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 • Wystawa - Biblioteka mojego nauczyciela