ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

KONKURSY


 • KONKURSY „Wielkopolska – moja duma”

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

  Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.
  Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
  Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.
  Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony z dnia 5 lipca do 31 sierpnia.

 • KONKURSY "Warto wiedzieć warto zobaczyć"

 • KONKURSY Z OKAZJI NARODOWEGO CZYTANIA

 • POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

  Konkurs odbywa się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach. Uczestnikami są uczniowie gimnazjów (od 2018 roku klasy siódmej szkoły podstawowej) i szkół ponadgimnazjalnych.

 • "100 lat UAM" : konkurs

  logo UAMZarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs "100 lat UAM". Koordynatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  Celem konkursu jest: wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

  Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować:

  • dzieci przedszkolne – pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 – temat: Patron UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV – rymowankę lub krótki wiersz na temat UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII – temat: Wybitny absolwent UAM w mojej okolicy - opis na 2 stronach (format A4, czcionka 12 Times, 1 wiersz odstępu),
  • uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych – Ja jako przyszły student UAM – rysunek albo zdjęcie sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi Uczelnię.

  Prace wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali.

  Zachęcamy  do zapoznania się z Regulaminem konkursu

  Zobacz Kartę zgłoszeniową

 • Konkurs "Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej"

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego   

  Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Zapraszamy do udziału w konkursie, prace można składać do 10 lutego 2019 roku.

  więcej...

 • Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego


   

  Zapraszamy do udziału w konkursie, prace można składać w naszej Filii w Obornikach ul. Mickiewicza 4 Oborniki  do 15 lutego 2018 roku.

  więcej...

 • Książkomania 2018-2019

  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej klas IV–VIII i III klasy gimnazjum do udziału w konkursie czytelniczym „Książkomania”.  Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także motywowanie ich do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.


  Zadaniem konkursowym jest zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu (do 3 minut). Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym.

  Termin nadsyłania prac: do 31 stycznia 2019 r.

  Wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r – podczas Targów Edukacyjnych

  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 • Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz

  Departament Edukacji i Nauki

  informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz.


  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności niezbędnych do wystąpień publicznych.

  więcej...

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r.

  więcej...

 • Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi" III edycja


  Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.
  Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

  więcej...

 • KONKURS: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w VI edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

  Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2018 r.
  Szczegóły na stronie: http://www.zpkww.pl/edukac…/konkursy/przyrodnicze-rymowanie/

  zobacz więcej...

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

   

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 30 czerwca br.

  Regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie DEiN UM WW pod adresem https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkursy-o-tytul-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

  więcej...

 • KONKURS "Bądź EKO, działaj EKO!"

  Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Bądź EKO, działaj EKO!”

  Temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!


  Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

  Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.
  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018r.

  Szczegóły znajdują się w załącznikach...

 • Bądź EKO, działaj EKO!

  Konkurs organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 • „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” podsumowanie konkusu

  23 marca, podczas XXII Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorem był Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  więcej...

 • Współpraca UMWW i Konsulatu Irlandii w Poznaniu - projekty Irlandia w szkole oraz Z Seanem przez świat

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej i Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, serdecznie zapraszają do skorzystania z projektów edukacyjnych Irlandia w szkole oraz Z Seanem przez świat adresowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolaków.

  więcej...

 • OAZA ZIELENI - WYSTAWA

  W ubiegłym roku uczniowie klas IV-V szkół podstawowych brali udział w konkursie fotograficznym: Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych.

  więcej...

 • Oaza zieleni w różnych porach roku - konkurs fotograficzny  Informujemy, że uczniowie klas IV-V szkół podstawowych biorą udział w konkursie fotograficznym: Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych. Konkurs organizowany jest przez PBP w Poznaniu oraz filie w: Gnieźnie, Międzychodzie, Obornikach, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie, Wrześni. Rozstrzygnięcie konkursu nastapi 30 listopada 2017 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 • Wystawa - Biblioteka mojego nauczyciela