ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi" III edycja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.
Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.
Celem Konkursu jest:
1.      pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów;
2.      rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów;
3.      stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów;
4.      podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).
Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu, pomysłu na biznes, w formie opracowania pisemnego i prezentacji, przez dwuosobowe zespoły uczniowskie szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem nauczyciela, będącego opiekunem zespołu.
Biznesplan dotyczyć powinien dowolnego, realnego przedsięwzięcia stworzonego przez uczniów.
Termin przesyłania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2019 r.
Konsultacje dla nauczycieli z zakresu tworzenia biznesplanów, dla opiekunów zespołów konkursowych mogą być zorganizowane na przełomie lutego i marca 2019 roku,  o ile taką potrzebę zgłoszą zainteresowani.
Proszę zwrócić uwagę na zmiany w tegorocznym Regulaminie Konkursu.
Zachęcamy do udziału w konkursie, w którym dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Prace składane są w następujących placówkach:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
Zobacz Uchwała - Regulamin
Zobacz Karta zgłoszeniowa