ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

8 stycznia 2014 r. "Nowy system doskonalenia nauczycieli"


Temat: Nowy system doskonalenia nauczycieli

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze miasta i gminy Oborniki

Prowadząca: Anna Gruszczyńska - PBP Środa Wielkopolska; Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)

 

 

BLIŻEJ SZKOŁY - POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM” to projekt kompleksowego wspomagania szkoły realizowany w bieżącym i przyszłym roku szkolnym przez Starostwo Obornickie i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rogoźnie. Działaniami objęto wybrane szkoły i przedszkola w naszym powiecie. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Obornikach również włączyła się w ten proces, przygotowując zestawienia bibliograficzne dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach i organizując spotkania pedagogów.

8 stycznia 2014 roku zebrał się w siedzibie PBP zespół nauczycieli bibliotekarzy gminy Oborniki. Tematem konferencji był również nowy system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Prelegentką była Pani Anna Gruszczyńska – szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE), a jednocześnie kierownik Filii PBP w Środzie. W sposób przejrzysty i uporządkowany (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) przedstawiła ona założenia i cele projektu, etapy jego realizacji – od diagnozy potrzeb szkoły, przez planowanie i wdrażanie zmian, ich monitorowanie, po ewaluację. Omówiła również zadania uczestników procesu wspomagania – przede wszystkim nauczycieli, organizatora wspomagania, dyrektora szkoły, koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia oraz ekspertów merytorycznych. Wiele dyskusji wśród uczestników wywołały 24 oferty doskonalenia przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), a także sposoby realizacji oferty. Nauczyciele pytali również o założone efekty projektu, mając nadzieję, że tym razem nie będą to działania pozorne i tworzenie edukacyjnej iluzji. Pani Anna podzieliła się z nami własnymi przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi realizacji projektu.

Zaproponowany temat konferencji dla wielu uczestników okazał się interesujący, gdyż ich szkoły właśnie zaczęły ten projekt realizować, a inne będą uczestniczyć w nim w przyszłym roku. Sądzimy również, że udało się przekonać do niego kilku mających wątpliwości pedagogów.