ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

7 lutego 2012 r. "Indywidualizacja nauczania, czyli praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"


KONFERENCJA: Indywidualizacja nauczania, czyli praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Obornikach


7 lutego 2012 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach reprezentowana przez Dyrektor Danutę Napierała oraz Dorota Misiorna - doradca metodyczny zorganizowały konferencję: Indywidualizacja nauczania czyli praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Plan konferencji:

  • Zmiana przepisów prawnych dotyczących pracy z uczniem z opinią lub orzeczeniem.
  • Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w myśl nowych przepisów.
  • Nowe zadania nauczycieli szkoły podstawowej i ponad gimnazjalnej w świetle nowych regulacji prawnych.

Nasza Biblioteka na konferencji zaprezentowała zestawienia bibliograficzne dotyczące omawianych tematów, a także przekazała wszystkim uczestnikom informacje dotyczące zestawień bibliograficznych znajdujących się na naszej stronie internetowej.