ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

4.05.2011 Wyjazd nauczycieli bibliotekarzy do Szamotuł


Sprawozdanie z wyjazdu zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy do Szamotuł w dniu 4 maja 2011 r.

 

Tym razem celem edukacyjnej wyprawy zespołu bibliotekarzy szkół obornickich były Szamotuły. Głównym punktem zwiedzania było Muzeum – Zamek Górków.

Wraz z przewodnikiem odbyłyśmy dwuipółgodzinną wycieczkę po pałacowych wnętrzach, oficynach i baszcie Halszki. Zapoznałyśmy się z historią budowli i genealogią jej właścicieli – rodów Szamotulskich i Górków, a następnie z imponującą kolekcją ikon liczącą ponad 1200 eksponatów. Szczególna uwagę zwróciłyśmy na tzw. ikony podróżne i sztukę staroobrzędowców. Kolejnym etapem zwiedzania były wnętrza mieszkalne z okresu późnego renesansu i wczesnego baroku – buduar kobiecy i gabinet pana domu, a w jednej z sal wystawa czasowa poświęcona sztuce użytkowej – gromadząca flakony i puzderka na kosmetyki i biżuterię, a także kolekcję strojów damskich. Na piętrze obejrzałyśmy jadalnię z kolekcją zbroi i białej broni, a w kolejnej komnacie obrazy i zabytkowe meble. Zainteresowanie wzbudziła sala koncertowa im. Wacława z Szamotuł, miejsce spotkań lokalnej społeczności z artystami, wieczorów muzycznych i warsztatów dla młodzieży. Następnie udałyśmy się do baszty Halszki, zwanej też Wieżą Czarnej Księżniczki, która jest pozostałością dawnego systemu fortyfikacji zamku, najstarszym i najlepiej zachowanym obiektem założenia zamkowego. Tutaj znajdują się ekspozycje prezentujące dzieje miasta i regionu – w piwnicy wystawa archeologiczna przedstawiająca pradzieje Ziemi Szamotulskiej, na II kondygnacji komnata Halszki z Ostroga – żony Łukasza III Górki, na III – zbiory poświęcone historii Szamotuł w okresie przedrozbiorowym, a na ostatniej materiały prezentujące dzieje miasta od końca XIX wieku do 1945 roku, wśród nich na temat powstania wielkopolskiego i mniejszości żydowskiej. W znajdującej się obok zamku oficynie zapoznałyśmy się z ciekawą ekspozycją etnograficzną ukazująca warsztaty rzemieślnicze, wnętrza izb mieszkalnych i folklor okolic Szamotuł. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie najcenniejszego zabytku miasta – pięknej kolegiaty pw. Matki Boskiej Pocieszenia i św. Stanisława, zbudowanej z fundacji braci Dobrogosta i Wincentego Świdwów Szamotulskich. Wrażenie robią gwiaździste sklepienia, polichromia, witraże, a także gotycki krucyfiks, nagrobek podskarbiego koronnego Jakuba Rokossowskiego i obraz „Zdjęcie z krzyża” Luki Giordano. Celem pielgrzymek do tutejszej świątyni jest umieszczona w ołtarzu nawy południowej ikona z I poł. XVII w. wzorowana na wizerunku Matki Boskiej Kazańskiej.

Edukacyjna wyprawa do Szamotuł okazała się bardzo przydatna – poszerzyła naszą wiedzę o regionie i przygotowała do organizacji wycieczek dla naszych uczniów.