ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

3. 06. 2015 r. Wycieczka do Bydgoszczy


Bibliotekarze szkolni miasta i gminy Oborniki w ramach zespołu samokształceniowego spotykają się co miesiąc na warsztatach i wykładach. Podsumowaniem rocznej pracy jest wyjazd edukacyjny mający na celu poznanie organizacji, działalności i księgozbioru biblioteki położonej w północno-zachodnim rejonie Polski, a przy okazji zabytków i najciekawszych zakątków okolicy.

W tym roku naszym celem była Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którą odwiedziliśmy 3 czerwca 2015 roku. Książnicę wybudowano przed dwoma laty i zastosowane w niej zostały nowoczesne rozwiązania, które sprawiły, że jest instytucją bez barier, przyjazną i wygodną dla użytkowników. Udostępnia swym czytelnikom 800 tys. książek i czasopism. Mieliśmy okazję zwiedzić obszerny gmach, zobaczyć wszystkie pracownie, ale skupiliśmy się przede wszystkim na imponujących magazynach, czytelni czasopism i strefie wolnego dostępu do zbiorów, która zrobiła na nas duże wrażenie. Tu na powierzchni 3 tys. m2 zgromadzono ok. 150 tys. książek zebranych w 9 tematycznych kolekcjach. Aby ułatwić poszukiwania potrzebnej literatury stworzono specjalny system klasyfikacji zbiorów i odrębną dla każdej kolekcji kolorystykę. Zazdrość budzi wyposażenie oddziału – 50 stanowisk komputerowych, bezpłatne skanery, kabiny pracy indywidualnej, pokoje pracy zespołowej i strefa relaksu – miękkie pufy i sofy ustawione tak, by gwarantowały piękne widoki – na zieleń i zabytki Bydgoszczy.

Drugą biblioteką, którą odwiedziliśmy, jest najstarsza w mieście kolekcja książek należąca niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów, której początki sięgają schyłku XV wieku. Bibliotheca Bernardina to zbiór 1374 woluminów, dominują w nim dzieła z zakresu teologii i filozofii. Chlubą tego miejsca jest 97 inkunabułów, czyli druków wydanych do końca 1500 roku. Najciekawszym zabytkiem jest jedyna zachowana na świecie ulotka Hieronima Savonaroli wydana we Florencji w 1489 roku, a zatytułowana „Reguła dla wszystkich zakonników”.

Pozostały czas wykorzystaliśmy na zwiedzenie centrum miasta. Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy Stary Rynek, Katedrę pod wezwaniem św. Marcina i Mikołaja, tereny położone nad Brdą, w tym pięknie zagospodarowaną Wyspę Młyńską i budynek Opera Nova. Mieliśmy też okazję przyjrzeć się miastu z rzeki, gdyż odbyliśmy rejs tramwajem wodnym.

Bydgoszcz intensywnie się rozwija i pięknie prezentuje, z pewnością pamiętać będziemy odrestaurowane pieczołowicie spichlerze i rzeźbę „Przechodzącego przez rzekę” linoskoczka zgrabnie balansującego na linie. Mamy nadzieję, że nauczyciele bibliotekarze będą rekomendować pedagogom i uczniom wycieczkę do tego miasta. Naprawdę warto!

/ aut. E. Klimasek ; fot. arch./