ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

19 października 2013 r. "Cyfrowa szkoła - projektowanie procesu dydaktycznego"


Dnia 19 października 2013 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyła się konferencja realizowana w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty "Cyfrowa szkoła – projektowanie procesu dydaktycznego". Adresatami konferencji byli dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.W konferencji uczestniczyły nauczycielki bibliotekarki z naszej placówki panie Agnieszka Muszak i Beata Łukasiewicz-Lorent.

Pierwszy wykład poświęcony możliwościom i wyzwaniom, jakie pojawią się w procesie kształcenia uczniów w warunkach tak powszechnej dostępności tabletów wygłosił prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykład nosił tytuł: „Kształcenie w dobie tabletów”.

Kolejny wykład dotyczył twórczego wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym: „Otwarte usługi internetowe na rzecz nowoczesnej edukacji” autorem wykładu był dr hab. inż. Mikołaj Morzy z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

W części praktycznej spotkania, na przykładzie Gimnazjum nr 56 w Poznaniu zaprezentowane zostały rozwiązania, służące skutecznej i efektywnej cyfryzacji procesu dydaktycznego.