ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

110 rocznica ZNP


28 października 2015 roku w sali sesyjnej Starostwa Obornickiego odbyło się uroczyste spotkanie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego z władzami Miasta i Gminy Oborniki oraz Powiatu Obornickiego. Powodów do świętowania było kilka – miniony Dzień Edukacji Narodowej, 110. rocznica Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także wydanie długo oczekiwanej książki Państwa Emilii i Stanisława Nowaków pt. „Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego i Sekcji Emerytów i Rencistów w Obornikach”. Warto przypomnieć, że Pani Emilia Nowak była długoletnim pracownikiem, a w latach 1981-1987 kierownikiem naszej instytucji, zatem byliśmy tym wydarzeniem szczególnie zainteresowani. Podczas uroczystości przedstawiciele władz złożyli pedagogom życzenia, nagrodzono członków Związku o najdłuższym stażu, w tym Panią Irenę Pietz, która jest związkowcem od 70 lat i również kierowała naszą biblioteką. Z referatem na temat historii ZNP i działalności oddziału w Obornikach wystąpiła Prezes ZNP Pani Maria Lisek. Następnie głos zabrali autorzy książki, a także inicjatorka jej powstania Pani Elżbieta Kowalik. Uhonorowano wszystkich, którzy do jej wydania się przyczynili. Miłym akcentem był występ młodych artystów pod kierunkiem Pana Mariana Żurowskiego i okolicznościowy tort, którym uraczono wszystkich obecnych.

2015.10 /aut. E.K./